περι-πιπράσκω

[587] περι-πιπράσκω, περιπραϑήσεται ist B. A. 432 Erkl. von ἀπωνηϑήσεται.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 587.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: