περι-πλέκω

[587] [587] περι-πλέκω, umwickeln, umwinden, umschlingen; Hom. nur im pass., γρηῒ περιπλέχϑη, d. i. sie umarmte die Alte, Od. 23, 33, ἱστῷ περιπλεχϑείς, sich um den Mastbaum windend, ihn umfaßt haltend, in Schwierigkeiten, ἔσται σοι περιπεπλεγμένον μᾶλλον τοῠ δέοντος, Plat. Polit. 265 c; Sp.; περιπ λεκόμενοι ἀλλήλους ὑποσκελίζουσιν, Luc. gymn. 1, umarmen; περιπλακεὶς αὐτῇ ἐδάκρυον, Philops. 27; bes. τὸν λόγον, Herm. 81 u. öfter, die Rede verwickeln, schwierig, dunkel machen; Umschweife machen, τί γὰρ δεῖ περιπλέκειν, Arr. Epict. 2, 19, 27; Luc. amor. 42, wie auch Aesch. 1, 52 οὐκ οἶδ', ὅπως δυνήσομαι περιπλέκειν ὅλην τὴν ἡμέραν zu nehmen ist.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 587-588.
Lizenz:
Faksimiles:
587 | 588
Kategorien: