περι-πλέω

[588] περι-πλέω (s. πλέω), herum-, umherschiffen, πολλὰ περιπεπλευκώς, Ar. Ran. 536; schwimmen, um Etwas, τί, Her. 6, 44; umschiffen, Λιβύην, 4, 42. 179 (vgl. περιπλώω), oft Thuc., absol. u. c. accus., wie Xen. u. Pol. 31, 26, 10 u. Sp.; – auch übertr., hin- u. herschwanken.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 588.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: