περι-πλοκή

[588] περι-πλοκή, , das Umwinden, Umfassen, die Verwickelung, λόγων, Eur. Phoen. 497; Umarmung, γυναικῶν, Pol. 2, 56, 7; Sp., wie Luc. u. Plut., καὶ δυςκολίαν ἔχειν, Symp. 5, 1, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 588.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: