περι-πολέω

[588] περι-πολέω, umherbewegen, umhertreiben, gew. intrans., sich um Etwas herumbewegen, umhergehen, -schweifen; Soph. O. R. 1254; καϑ' Ἑλλάδα, Eur. I. T. 84; auch c. accus., λεύσσω φῶτε περιπολοῦνϑ'[588] ἡμῶν στρατόν, umwandeln, Rhes. 773; Plat. Phaedr. 246 b u. öfter; ἄνω καὶ κάτω τὴν Ἴδην περιπολοῠσιν, Luc. Deor. D. 12, 1; ἡ μετὰ βασιλέως περιπολοῠσα στρατιά, Isocr. 4, 145.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 588-589.
Lizenz:
Faksimiles:
588 | 589
Kategorien: