περι-πολιστικός

[589] περι-πολιστικός, ή, όν, herumzieherisch, landstreicherisch, ἡ περιπολιστική, eine herumziehende Truppe, Bande, bes. von Schauspielern, Inscr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 589.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: