περι-σβέννῡμι

[590] περι-σβέννῡμι und περισβεννύω (s. σβέννῡμι), ringsum, darüber auslöschen, Plut. de esu carn. 2, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 590.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: