περι-σείω

[590] περι-σείω, poet. περισσείω (s. σείω), von allen Seiten erschüttern, heftig bewegen, vom Heintbusch, im[590] med. ringsumher sich bewegen, ἔϑειραι περισσείοντο, die Haare flatterten unher, Il. 19, 382. 22, 315.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 590-591.
Lizenz:
Faksimiles:
590 | 591
Kategorien: