περι-σκελιστής

[591] περι-σκελιστής, , der Beinkleider trägt, Strab. 11, 14, 14 f. l. für περισκυϑιστ ής.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 591.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: