περι-σκήνιον

[591] περι-σκήνιον, τό, Zelt, Hütte, übertr. der menschliche Leib, als Behausung der Seele, K. S.; auch = παρασκήνιον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 591.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: