περι-σπερχέω

[592] περι-σπερχέω, bei Her. 7, 207, Λοκρῶν περι-σπερχεόντων τῇ γνώμῃ, da die Lokrer über diese Meinung sehr in Bewegung geriethen, = περισπερχέων ὄντων, was Schäfer Mel. p. 69 bezweifelt; Valcken. vermuthet περισπερχϑέντων.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 592.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: