περι-στένω

[594] περι-στένω, umseufzen, umtönen, c. acc., H. h. 18, 21; beseufzen, Luc. Dem. enc. 9. – Aber γαστὴρ περιστένεται, Il. 16, 163, hängt mit στενός zusammen, der Magen wird zu eng, strotzt von Ueberfüllung.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 594.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: