περι-σταύρωμα

[593] περι-σταύρωμα, τό, ein rings mit Pallisaden umgebener Ort, D. Hal. 5, 42.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 593.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: