περι-στείνω

[593] περι-στείνω, rings umher drängen und verengen, Qu. Sm. 3, 23. Vgl. περιστένω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 593.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: