περι-στεναχίζω

[594] περι-στεναχίζω, = περιστενάζω, med. περιστεναχίζομαι, rings umher ertönen, erschallen, μέγα δῶμα περιστεναχίζετο ποσσὶν ἀνδρῶν παιζόντων, Od. 23, 146; u. so ist auch 10, 10 zu erkl., κνισσῆεν δέ τε δῶμα περιστεναχίζεται αὐλῇ, wo man αὐλῷ vermuthet, wie Voß übersetzt: der Saal erschallt ringsum von der Flöte, wofür auch 454, wo es mit der Tmesis heißt περὶ δὲ στενα χίζετο δῶμα, sprechen kann, wenn nicht überhaupt das Getöse der Schmausenden bezeichnet ist und αὐλῇ im Hofe, Gehöfte bedeutet; – auch zuweilen = act.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 594.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: