περι-στεφανόω

[594] περι-στεφανόω, = περιστέφω, von einer umgebenden Menschenmenge, Ar. Plut. 787; οὐρεσι περιεστεφάνωται πᾶσα Θεσσαλίη, Her. 7, 130; Sp., wie D. Hal. 3, 30 Plut. Marcell. 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 594.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: