περι-στρατο-πεδεύομαι

[594] [594] περι-στρατο-πεδεύομαι, ringsum ein Lager schlagen, umlagern; Xen. Cyr. 3, 1, 6; τὴν πόλιν, Pol. 1, 30, 5, u. öfter im act., wie Plut. Fab. 22, D. Hal. 6, 29.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 594-595.
Lizenz:
Faksimiles:
594 | 595
Kategorien: