περι-στρωφάω

[595] περι-στρωφάω, = περιστρέφω, med., περιστρωφώμενος πάντα τὰ χρηστήρια, der bei allen Orakeln herumging, Her. 8, 135.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 595.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: