περι-στυφελίζω

[595] περι-στυφελίζω u. περιστυφελίζομαι, rings umher stoßen, sehr mißhandeln, Opp. Hal. 3, 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 595.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: