περι-σφαραγέω

[595] περι-σφαραγέω, umrauschen, auch wie περιστένομαι, von Fülle strotzen, γάλακτι, Nic. Th. 553.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 595.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: