περι-σφηκόω

[595] περι-σφηκόω, rings herum fest zubinden, verstopfen, Diosc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 595.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: