περι-σχιδής

[595] περι-σχιδής, ές, ringsum gespalten oder geschnitzt, αἱ περισχιδεῖς, eine Art Schuhe, Ath. XII, 537 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 595.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: