περι-σύρω

[595] περι-σύρω, 1) herumziehen, -zerren, rings abreißen, fortreißen, λείαν, Pol. 3, 93, 1, ϑρέμματα, 4, 19, 4. περισύρεται κόλπος, D. Per. 864; ἄνω καὶ κάτω περισύρομαι, Luc. de merc. cond. 30. – 2) durchziehen, verspotten, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 595.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: