περι-τίλλω

[596] περι-τίλλω, ringsum beraufen, berupfen, Her. 3, 32, περιτῖλαι u. περιτετιλμένη ἡ ϑρίδαξ, u. Sp., wie Luc. de merc. cond. 33.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 596.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: