περι-τεραμνίζω

[596] περι-τεραμνίζω, mit einem Gehäuse oder Haufen rings umdecken, χρυσῷ τὰ χείλη περιτεραμνίσας, Ath. XI, 474 c.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 596.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: