περι-τορεύω

[597] περι-τορεύω, ringsum abrunden, auch übertr., vom schriftlichen Ausdruck, D. Hal. de vi Dem. 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 597.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: