περι-τρεπτικῶς

[597] περι-τρεπτικῶς, Erkl. von περιτροπάδην, Schol. Ap. Rh. 2, 143.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 597.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: