περι-τρόχιον

[597] περι-τρόχιον, τό, ἄξων ἐν περιτροχίῳ, die Achse oder Welle in einem darum befestigten drehbaren Rade, Mathem. vett.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 597.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: