περι-τρύζω

[597] [597] περι-τρύζω, rings umher knurren, knarren, Qu. Sm. 14, 36, soll wohl περιτρίζω heißen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 597-598.
Lizenz:
Faksimiles:
597 | 598
Kategorien: