περι-τυπόω

[598] περι-τυπόω, rings abformen, ὁ περιτετυπωκὼς τὴν ἐπιφάνειαν τοῠ σώματος ἀήρ, S. Emp. adv. phys. 2, 95, u. oft; die Formen durch Befühlen von allen Seiten erspähen, Aristaen. 1, 1, v. l. περιπτύσσομαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 598.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: