περι-φάνεια

[598] περι-φάνεια, , das helle, deutliche Erscheinen eines Gegenstandes, der von allen Seiten her im Lichte ist, Plut.; übertr., Deutlichkeit, bestimmte Kenntniß, χώρης, Her. 4, 24; τοσαύτη περιφάνεια τῆς ἐμῆς ποιήσεως ἐγένετο παρ' αὐτοῖς, Isae. 7, 28; ἀδικημάτων, Dem. 29, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 598.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: