περι-φλιδάω

[599] περι-φλιδάω, sehr voll sein, strotzen, τινί, Nic. Al. 62, περιφλιδόωντος ἀλοιφῇ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 599.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: