περι-φοιτάω

[599] περι-φοιτάω, umhergehen, -schweifen, Cratin. bei Zenob. 2, 66.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 599.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: