περι-φρύγω

[599] [599] περι-φρύγω, von allen Seiten, ringsum dörren, rösten, LXX.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 599-600.
Lizenz:
Faksimiles:
599 | 600
Kategorien: