περι-χάσκω

[600] περι-χάσκω, Nebenform von περιχαίνω, nur im praes. u. imperf. gebr. (s. χάσκω), Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 600.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: