περι-χαράκωμα

[600] περι-χαράκωμα, τό, ein mit Pallisaden, Wällen, Mauern umgebener Ort, LXX.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 600.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: