περι-χλαινίζω

[601] περι-χλαινίζω, sich mit einer χλαῖνα umgeben, bekleiden, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 601.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: