περι-ψοφέω

[601] περι-ψοφέω, umrauschen, umtönen, προςιόντας χαλκωμάτων πατάγῳ περιψοφεῖσϑαι, Plut. qu. Rom. 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 601.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: