περι-ψῑλόω

[601] περι-ψῑλόω, rings kahl machen, ringsherum von Haaren · entblößen, περιψιλωϑῆναι τὰς σάρκας, rings von Fleisch entblößt sein, Her. 9, 83.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 601.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: