περι-ωθίζω

[601] περι-ωθίζω, = Vorigem, Arist. pol. 5, 4, περιωϑισϑείς, der Verschmähte.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 601.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: