περι-ϊάπτω

[577] περι-ϊάπτω, ringsum verletzen, in tmesi Theocr. 2, 81, περὶ ϑυμὸς ἰάφϑ η.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 577.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: