πεσσο-ποιέομαι

[604] πεσσο-ποιέομαι, sich einen πεσσός machen und setzen, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 604.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: