πετάζω

[604] πετάζω, = πετάννυμι, scheint ein ganz ungebr., nur von Gramm. zu dem fut. πετάσω gemachtes praes. zu sein.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 604.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: