πετάσιον

[604] πετάσιον, τό, dim. von πέτασος, Ath. V, 176 b, aus Posidon.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 604.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: