πεταχνόω

[605] πεταχνόω, ausbreiten, ausspreizen, med. übertr. sich breit machen, Ar. bei Ath. XI, 496 a; bei Hesych. steht πεδαχνοῠται, ἐξυπτίωται καὶ τρυφᾷ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 605.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: