πετηνός

[605] πετηνός, ep. πετεηνός, welche Form Hom. allein hat (s. πετεινός), was fliegen kann, flügge, geflügelt; ὀρνίϑων πετεηνῶν ἔϑνεα, Il. 2, 459; αἰετὸν τελειότατον πετεηνῶν, 8, 247, u. öfter, auch von jungen Vögeln, πάρος πετεηνὰ γενέσϑαι, ehe sie flügge geworden, Od. 16. 218; τὰ πετην.ά. Her. 3. 106, wo aber auch die v. l. πετεινός ist; auch Pind. N. 3, 77 v. l. für ποτανός. Vgl. noch über die Schreibung Jac. A. P. p. 126. 535.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 605.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: