πεφασμένως

[607] πεφασμένως, adv. zum partic. perf. pass. von φαίνω, offenbar, deutlich, Solon bei Lys. 10, 19, der es φανερῶς erkl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 607.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: