πηγάς

[608] πηγάς, , alles dicht, fest, hart Gewordene, insbes. – a) = πάχνη, παγετός, gefrorener Thau, Reif, Hes. O. 507. – b) nach dem Regen trocken gewordenes, festes Erdreich, sc. γῆ, Hesych.; dah. auch ein Felsen, wie πάγος, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 608.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: