πηλακισμός

[610] πηλακισμός, , = dem gebräuchlichern προπηλακισμός, E. M. 669, 49.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 610.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: