πηλο υργία

[610] πηλο υργία, , ion. πηλοεργίη, die Arbeit, das Gewerbe des πηλουργός, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 610.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: